Telefoon

+32 (0)2 649 20 15

Telefoon

Activiteiten

Evaluatie van verzekerbare waarden

 • Industriële en commerciële gebouwen
 • Industriële en commerciële materialen
 • Gebouwen en eenvoudige risico’s
 • Diverse inhoud

Expertise van verzekerbaarheid van risico’s

 • Industriële risico’s
 • Hotel- restaurant- of cateringrisico’s
 • Diefstal- en inbraakrisico’s Landbouwrisico’s
 • Vastgoedrisico’s (dekking brand en waterschade)

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Burgerlijke verantwoordelijkheid bedrijven
 • Algemene en burgerlijke verantwoordelijkheid
 • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
 • Productaansprakelijkheid
 • Decenale aansprakelijkheid.

Afhandeling van schade “verzekeringsschade”

 • Industriële en commerciële risico’s
 • Eenvoudige risico’s
 • Immateriële schade
 • Diefstal- en inbraakschade

Rechtsbijstand

 • Bijstand in geschillen, contractueel en extracontractueel.

Economische schade

 • Winstverlies en commerciële schade

Alle bouwplaatsrisico’s en tienjarige verzekeringen

Technische risico’s

 • Machinebreuk